Sīkdatņu politika

Politikas mērķis

Sīkdatņu politika izstrādāta nolūkā ievērot AS “MC Finance” interneta vietnes lietotāju privātumu. 
Sīkdatņu politika sniedz Jums skaidrojumu par to, kā sīkdatnes un citas sekošanas tehnoloģijas tiek izmantotas AS “MC Finance” interneta vietnēs, produktos un pakalpojumos.
AS “MC Finance” saglabā Jūsu tiesības uz Jūsu datu likumīgu apstrādi un aizsardzību.

Par sīkdatnēm

Sīkdatne ir maza teksta datne, kas tiek saglabāta datorā vai citā lietotāja ierīcē (piemēram, mobilajā tālrunī) brīdī, kamēr Jūs pārlūkojat interneta vietni. Tā satur datus, kas ir specifiski konkrētajam vietnes apmeklētājam un interneta vietnei.  Ar tās palīdzību tīmekļa vietne var atpazīt Jūs un atvieglot tīmekļa vietnes izmantošanu, piemēram, lai atcerētos Jūsu izvēlētās iespējas, tendences, apkopotu interneta vietnes statistiku u.tml. Sīkdatnes nekādā veidā nerada apdraudējumu Jūsu datoram.

Sīkdatņu veidi

AS “MC Finance” savā interneta vietnē izmanto vairāku veidu sīkdatnes (pastāvīgās un sesijas). Tās atšķiras ar izmantošanas mērķiem un glabāšanas ilgumu. Ar laiku izmantotās sīkdatnes var tikt aktualizētas un pielāgotas pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanas vajadzībām.

Sīkdatņu izmantošana

Sīkdatnes ļauj Jums orientēties interneta vietnē, kā arī dod iespēju AS “MC Finance” pielāgot interneta vietni un tās saturu Jūsu vajadzībām.
Izmantojot jebkādas sīkdatnes savā interneta vietnē, AS “MC Finance” ir tiesības ievākt statistikas datus par Jūsu paradumiem, lai uzlabotu Jums pieejamos pakalpojumus, analizētu tendences, kā arī atvieglotu tīmekļa vietnes izmantošanu.
Tāpat sīkdatņu izmantošana interneta vietnē ļauj AS “MC Finance” aizsargāt Jūs, novērst krāpnieciskas darbības, uzraudzīt vietnes datu plūsmu, pielāgot reklāmas un pamudinājumu saturu u.tml.
Sīkdatnes, kuras AS “MC Finance” izmanto savā interneta vietnē, nesaglabā datus, pēc kuriem varētu tieši identificēt Jūs. Tāpat savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, kā aprakstīts AS “MC Finance” Privātuma politikā. 

Noteikta interneta vietnē iegūtā Jūsu informācijas daļa tiek apkopota automātiski. Tas tiek darīts, lai analizētu kopējās tendences un pārvaldītu tīmekļa vietni, produktus un pakalpojumus labāk.

Personiskas informācijas iegūšana

Sīkdatnes tīmekļa vietnē netiek vāktas ar mērķi iegūt personisko informāciju par Jums. Tomēr atsevišķu apstrādāto informāciju var uzskatīt par personas datiem likuma izpratnē. Tāpat AS “MC Finance” neiesaistās personiskās informācijas vākšanā par Jūsu darbībām tiešsaistē un trešo personu interneta vietnēs vai tiešsaistes pakalpojumos. 
Taču AS “MC Finance” var sadarboties ar trešo personu, lai rādītu savā interneta vietnē reklāmu vai pārvaldītu reklāmas citās interneta vietnēs. Jebkura šāda trešā persona var izmantot sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas, lai nodrošinātu reklāmas, kas pamatojas uz Jūsu pārlūkošanas aktivitātēm un interesēm.

Piekrišana sīkdatņu izmantošanai

Pirms interneta vietnes izmantošanas AS “MC Finance” nepieciešams saņemt Jūsu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai. Tīmekļa vietnē uznirstošais logs Jūs informē par sīkdatņu izmantošanu, pieprasot Jūsu piekrišanu. Ja Jūs neakceptējat pieprasījumu, bet turpināt lietot tīmekļa vietni, uzskatāms, ka Jūs esiet piekritis sīkdatņu izmantošanai.

Sīkdatņu izmantošanas ierobežošana

Jums savā interneta pārlūkprogrammā pastāv iespēja konfigurēt sīkdatņu izmantošanas tiesības (piemēram, tās bloķējot, kontrolējot vai dzēšot), taču, jāņem vērā, ka šādā gadījumā dažas AS “MC Finance” interneta vietnes iespējas var nedarboties un/vai nebūt pieejamas. 

Politikas spēkā esamība

AS “MC Finance” patur tiesības jebkurā laikā mainīt šo sīkdatņu politiku. Jūsu pienākums ir regulāri pārbaudīt Interneta vietnes saturu, lai iepazītos ar jebkurām sīkdatņu politikas izmaiņām.

Sīkdatņu politika publicēta 2019.gada 25.jūlijā.