Finansējums līdz 70% no īpašuma vērtības
Bezmaksas pirmstermiņa atmaksa
Indivuduālā pieeja un procentu likme
Skaidri nosacījumu in izskātīšana 1 dienas laikā